Czy warto kultywować tradycje i zwyczaje?

Tradycje są zazwyczaj czymś o czym myśli się jako o części rodziny czy też danego środowiska. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że bardzo często mogą one być wynikiem wielu zmian, naleciałości międzykulturowych a także działania czasu. Oczywiście kultywowanie zwyczajów jest dla jednych czymś niezwykle istotnym i stanowi element identyfikacji.

Inni z kolei będą oznaczać się bardziej progresywnym podejściem, z nastawieniem na zmiany – również te obejmujące tradycje i zwyczaje. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy warto kultywować tradycje, ponieważ jest to bardzo indywidualna kwestia. Co więcej, każdy człowiek ma na ten temat zapewne inną opinią, dlatego nie można określić czy tak naprawdę warto to robić, czy nie.

Tym na co można zwrócić uwagę są z pewnością zalety obu rozwiązań, ponieważ to one powinny kształtować nasz stosunek wobec samych tradycji. Zwolennicy zwyczajów i wierzeń z przeszłości uważają, że to właśnie tradycja jest spoiwem, które jednoczy nas z wcześniejszymi pokoleniami. Kultywując pewne rytuały i tradycje, oddajemy w ten sposób szacunek naszym przodkom oraz transferujemy te tradycje kolejnym pokoleniom.

Zalety i wady podtrzymywania tradycji

Tak jak wspominano wyżej, wielką zaletą tradycji jest jej niebywała pojemność i możliwość łączenia się poprzez nią z przeszłymi pokoleniami. Poza tym, tradycja to pewnego rodzaju nauka szacunku a także poszanowania dla różnych norm. Jeśli od dziecka uczy się dziecka, że pewnych zwyczajów trzeba przestrzegać, w przyszłości nie powinno ono mieć problemów również z przestrzeganiem chociażby prawa.

Oczywiście wiele osób uważa kultywowanie tradycji za pewnego rodzaju zabobony i praktyki, które to nie wnoszą nic istotnego do obecnego życia. To jak najbardziej również jest celna uwaga będąca równocześnie główną linią osób krytykujących różne tradycje. W każdej społeczności, religii czy też rodzinie są na pewno takie tradycje, które wydają się po prostu bez sensu.

Ludzie myślący w sposób nowoczesny niekoniecznie chcą je zatem kultywować, ponieważ z ich punktu widzenia nie ma to po prostu sensu. Nie chodzi tutaj też o to, że znieważa się przeszłość, lecz bardziej o to, by częściej spoglądać w przyszłość. Zachowywanie tradycji jest oczywiście ważnym elementem tożsamości, jednakże nie warto zostać więźniem zwyczajów i zabobonów.

Zbytnia uległość wobec tradycji może bowiem spowodować, że nie będziemy mogli skupić się na naszym życiu tu i teraz, co prowadzić będzie mogło do różnych konsekwencji.