Filozofia wpływająca na relacje

www.cometohelp.pl

Na relacje między ludźmi z różnych stron świata wpływa bardzo wiele czynników, ale jednym z kluczowych zagadnień jest filozofia danego państwa.

System religijny, przekonania, czy wartości od zawsze stanowiły filar społeczeństwa, częściej niestety dzieliły między sobą narody, niż sprzyjały integracji.

Jednak kultura Wschodu i Zachodu także pod tym względem ma ze sobą wiele wspólnego i może czerpać nawzajem ze swoich tradycji.

Na zachodzie dominującym nurtem religijnym, a także systemem wartości jest chrześcijaństwo, ale także (i ostatnio coraz częściej) racjonalizm, szkoły logiczne, czy kult pracy i nauki.

Jednak zasady są bardzo podobne – życie to poświęcenie (Bogu, pracy, nauce), człowiek powinien głównie skupiać się na realizacji celów i będąc częścią kosmosu jednocześnie dbać o personalny rozwój.

Natomiast na Wschodzie, gdzie dominuje buddyzm, hinduizm, czy konfucjonizm odpowiedzi szuka się raczej w sobie, niż na zewnątrz, skupia się bardziej na całym systemie, niż poszczególnych jednostkach, a życie nie ma swojego końca i początku, ale jest nieustanną wędrówką.

Okazuje się, że te dwa, pozornie zupełnie różne systemy, mogą wiele od siebie czerpać i już dziś przenikają do opozycyjnych kultur, tworząc nowe, wspólne wartości.