Kariera w różnych częściach świata

http://www.gabinetpsychologiczny.zgora.pl/ choroby siatkówki

Okazuje się, że nie tylko relacje intymne, czy związki to kwestia trudna do zorganizowania, gdy przychodzi do różnic kulturowych.

Także kariera może się znacząco różnić w zależności od regionu geograficznego.

Coraz więcej dużych firm i korporacji ma zasięg międzynarodowy, zakładając swoje filie zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie.

A co za tym idzie muszą liczyć się z różnym nastawieniem do pracodawców.

Różnic jest wiele, a oto tylko niektóre z nich, dotyczące celów zawodowych młodych ludzi.

Na przykład na Zachodzie dla młodych ludzi zaczynających pracę bardzo ważna jest kwestia work-life balance, natomiast jest to dużo mniej ważne w krajach azjatyckich.

Studenci na Wschodzie za najważniejsze cele uznali awansowanie do pozycji menadżera oraz osiągnięcie niezależności, co dla ich kolegów i koleżanek z USA było o wiele mniej znaczące.

Natomiast jeśli chodzi o pracę Zachód ceni nie tyle możliwość szybkiej kariery i zarządzania innymi, co wyzwania intelektualne oraz stabilność zatrudnienia.

www.seeimagination.pl