Pomost między Wschodem, a Zachodem

Różnice polityczne między państwami Wschodu, a Zachodu są bardzo znaczące i wpływają, często negatywnie, na relacje obywateli obu tych regionów. Szczególnie, że często za politykami idą po obu stronach grupy, które nie są nastawione na dialog.

Dlatego tak ważne jest odnajdywanie tego, co łączy obie kultury. Dla relacji Wschodu z Zachodem takim elementem łączącym może być Turcja.

Turcja ostatnio bardzo wzmocniła swoją pozycję w rejonie Bliskiego Wschodu, szczególnie po tym, jak Amerykanie zaczęli wycofywać stamtąd powoli swoje wpływy. Z jednej strony bardzo silnie ciągnie do Europy, z drugiej kultura i tradycja panująca w Turcji cały czas pozostaje wierna zasadom ze Wschodu.

Mieszkańcy powoli uczą się, jak wiązać przywiązanie regionalne i historię z nowoczesnością i globalizacją. Jeśli ten proces się powiedzie, Turcja może stanowić wzór do naśladowania dla innych państwa, pokazując, że możliwe jest połącznie tak różnych obyczajów w jedną, sensowną całość.