Trochę z historii relacji Wschód-Zachód

uczulenia http://optykpiekary16.pl/okulary-ray-ban/

Czytając na temat relacji Wschód-Zachód nie sposób, niestety, nie wspomnieć też o przykrych kartach z historii tych dwóch regionów. Szczególnie, że przeszłość bardzo silnie determinuje przyszłość i to, jak ludzi zachowują się wobec siebie dzisiaj i jakie przyjmują wobec siebie postawy. Konflikt Wschód-Zachód w pamięci wielu to wciąż bardzo niedawna sprawa, z którą nie do końca wszyscy się uporali.

Konflikt Wschód-Zachód to określenie na relacje między USA, a Blokiem Wschodnim, po II wojnie światowej. Był on oczywiście spowodowany ówczesnym podziałem świata między dwie duże ideologie polityczne, dominujące życie mieszkańców tamtych regionów. Rywalizacja prowadzona była nie tylko na szczeblu politycznym, ale także wojskowym, czy kulturowym i złagodniała dopiero w latach 80’, jednak jej pozostałości, zwłaszcza w mentalności ludzi, pozostają żywe do dnia dzisiejszego.

Warto jednak spróbować oddzielić historię od dnia dzisiejszego, nie w świecie polityki, ale na poziomie relacji między jednostkami, tylko wtedy prawdziwa współpraca może stać się możliwa.

www.fahnen.pl